Antidoping

Vektløfterforbundet har et eget utvalg som ansvarlig for å følge opp antidopingarbeidet i NVF.

Antidopingutvalget har ledet arbeidet som er i gang for at NVF  skal bli sertifisert som "Rent særforbund" hos Antidoping Norge. Forbundet har utarbeidet en antidopingpolicy etter innspill fra NVFs antidopingutvalg , Antidoping Norge og NVFs styre, I tillegg kom klubbene med sine innspill ifb. den årlige klubbledersamlingen høsten 2015.

Vektløfting krever god fysikk, og er derfor blant de mange idrettene som er i faresonen for dopingbruk. I norsk vektløfting har vi en god treningskultur, og vi ønsker å bygge videre på dette grunnlaget for å skape velinformerte utøvere med gode holdninger. Målsettingen er at vi skal fortsette som en vektløfternasjon bestående av rene og ærlige utøvere også i fremtiden.​

  
  
  
Antidoping handlingsplan.pdf
  
08.06.2017 18:39
Antidoping policy og beredskapsplan  pr 24.03.17.pdf
  
06.04.2017 17:01
Dopinglisten 2016.pdf
  
27.12.2015 19:41
Informasjon til utøvere om ADAMS.pdf
  
28.08.2017 07:17
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Dokumenterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumentmaler.png
Dokumentarkiv for området
/Dokumentarkiv/Navigasjon på siden
Resultaterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/resultater.png
Resultatoversikt
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Resultater/Navigasjon på siden
Terminlisterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kalender.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Terminliste.aspxNavigasjon på siden
Tiltaksplan/Tiles/arsplan.png
/dokumentarkiv/Documents/NVF_17%20%20Tiltaksplan.xlsx?Web=1Navigasjon på siden
Om forbundethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/forbundet.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Omforbundet/Navigasjon på siden
Om vektløftinghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/omvektlofting.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Omvektlofting/Navigasjon på siden
Regionerhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kretser.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Kretserogregioner/Navigasjon på siden
Landslaghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/landslaget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Landslag/Navigasjon på siden
Kurshttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kurs.png
Dokumentarkiv for området
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Kurs/Navigasjon på siden
Antidopinghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/antidoping.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Antidoping.aspxNavigasjon på siden
Strategihttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/strategi.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Strategi.aspxNavigasjon på siden
Kontakt osshttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/KontaktOss/Navigasjon på siden