Strategi

 

1.0 Visjon 

Norges Vektløfterforbund drømmer om å framstå i samfunnet som en dynamisk, helhetlig, strukturert, synlig, tiltrekkende og åpen organisasjon, preget av Fellesskap, Respekt, Engasjement og Struktur. Vi har valgt å uttrykke dette gjennom slagordet 


"En styrket kropp – et styrket sinn" 


Visjonen, vil være retningsgivende for hvilke mål og aktiviteter som kreves for at norsk vektløfting skal bevege seg koordinert, strukturert og mest mulig effektivt mot en ønsket framtidig situasjon.


 

2.0 Misjon

NVFs formål er å fremme vektløfting i Norge. Herunder skal NVF fremme generell vekttrening i Norge ved at forbundet og dets medlemsklubber framstår som en naturlig samarbeidspartner for alle andre idretter. NVF skal bidra til samarbeid mellom lagene, og representere idretten internasjonalt. NVF skal arbeide aktivt for å hindre bruk av dopingmidler både i Norge og internasjonalt.


Norges Vektløfterforbund skal aktivt jobbe for å fremme norsk idretts felles verdigrunnlag. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 3.0 Hovedmål

Visjonen og misjonen gir en klar retning for arbeidet i Norges Vektløfterforbund. De signaliserer kraftig at forbundet både skal jobbe for utbredelsen av, og forståelsen for, vektløftersporten. I tillegg skal vi skape gode vektløftere som kan prestere på toppnivå.


Det er viktig for NVF å sette seg klare målsetninger på begge disse områdene. Vi har derfor valgt ut et hovedmål som kan indikere om vi lykkes med breddesatsingen, og et hovedmål som kan indikere om vi lykkes med toppidrettssatsingen.


Norges Vektløfterforbund har derfor satt seg følgende to hovedmål


  • Å øke antall medlemmer med 10% innen 31.12.2016
  • Å kvalifisere utøver(e) til OL 2016


 

4.0 Strategiske suksessfaktorer


For å nå hovedmålene har Norges Vektløfterforbund definert fem strategiske suksessfaktorer vi må lykkes med. Gjennom suksessfaktorene definerer vi hvilke innsatsområder vi har valgt å prioritere i perioden. 


De strategiske suksessfaktorene er:

   • Å skape en funksjonell treningskultur for toppidrett
  • Rekrutteringstiltak
  • Trenerutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • Samhandling med NIF


Det blir innenfor disse fem satsingsområdene norsk vektløftings organisasjonsledd skal fokusere og prioritere innsats og ressurser i planperioden.  
  
  
Strategidokument for NVF 2013 - 2016.pdf
Sjekket ut til: Tryggve DuunStrategidokument for NVF 2013 - 2016.pdf
Sjekket ut til: Tryggve Duun
  
22.11.2015 20:05
Strategisk plan for perioden 2017-2024.pdf
  
22.11.2017 20:04
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Dokumenterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumentmaler.png
Dokumentarkiv for området
/Dokumentarkiv/Navigasjon på siden
Resultaterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/resultater.png
Resultatoversikt
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Resultater/Navigasjon på siden
Terminlisterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kalender.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Terminliste.aspxNavigasjon på siden
Tiltaksplan/Tiles/arsplan.png
/dokumentarkiv/Documents/NVF_17%20%20Tiltaksplan.xlsx?Web=1Navigasjon på siden
Om forbundethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/forbundet.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Omforbundet/Navigasjon på siden
Om vektløftinghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/omvektlofting.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Omvektlofting/Navigasjon på siden
Regionerhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kretser.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Kretserogregioner/Navigasjon på siden
Landslaghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/landslaget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Landslag/Navigasjon på siden
Kurshttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kurs.png
Dokumentarkiv for området
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Kurs/Navigasjon på siden
Antidopinghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/antidoping.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Antidoping.aspxNavigasjon på siden
Strategihttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/strategi.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Strategi.aspxNavigasjon på siden
Kontakt osshttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kontaktpersoner.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/KontaktOss/Navigasjon på siden