Varsling ifm. mistanke om dopingbruk

Antidoping Norge har opprettet en varslingskanal, hvor man anonymt kan sende inn tips i forbindelse med mistanke om dopingbruk. Antidoping Norge har gode rutiner med tanke på konfidensialitet og håndterer personopplysninger på en trygg måte. 

Det er viktig at våre medlemmer er kjent med denne funksjonen. 

Varslingskanalen finner dere her.

 Varsling om seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. 

Det er viktig å si i fra om du opplever seksuell trakassering, eller om du har mistanke om at det skjer med andre. Du kan si i fra til klubbleder, trener eller ta kontakt med forbundet. Om du av ulike årsaker ikke er komfortabel med å snakke med noen i vektløftermiljøet, kan du ta direkte kontakt med Norges Idrettsforbund (NIF). NIF har gode rutiner på hvordan dette skal håndteres og dere kan lese om hvilke kanaler som kan benyttes for varsling på deres nettsider. 

Gå inn på NIFs nettsider om seksuell trakassering.


 Varsling om mobbing og annen utilbørlig oppførsel

Om du har opplevd mobbing eller annen utilbørlig oppførsel fra en tillitsperson i forbindelse med idretten kan du kontakte vårt ombud Rebecca Tiffin på rebecca.tiffin@googlemail.com

  
  
  
  
Det er ingen elementer som kan vises i denne visningen av dokumentbiblioteket "Dokumenter".
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Dokumenterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumentmaler.png
Dokumentarkiv for området
/Dokumentarkiv/Navigasjon på siden
Resultaterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/resultater.png
Resultatoversikt
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Resultater/Navigasjon på siden
Terminlisterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kalender.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Terminliste.aspxNavigasjon på siden
Toppidretthttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/toppidrett.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Landslag/Navigasjon på siden
Utdanning og kurshttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kurs.png
Dokumentarkiv for området
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Kurs/Navigasjon på siden
Antidopinghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/antidoping.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Antidoping.aspxNavigasjon på siden
Strategihttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/strategi.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Strategi.aspxNavigasjon på siden
Norske rekorder/tiles/norske_rekorder.png
/Dokumentarkiv/Forms/NorskeRekorder.aspxNavigasjon på siden