Varsling ifm. mistanke om dopingbruk

Antidoping Norge har opprettet en varslingskanal, hvor man anonymt kan sende inn tips i forbindelse med mistanke om dopingbruk. Antidoping Norge har gode rutiner med tanke på konfidensialitet og håndterer personopplysninger på en trygg måte. 

Det er viktig at våre medlemmer er kjent med denne funksjonen. 

Varslingskanalen finner dere her.

 Varsling om seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Har du opplevd seksuell trakassering og/eller overgrep i idretten?

 • Snakk om det med noen du stoler på.
  • Når du forteller om trakasseringen/overgrepet kan du få slutt på det. Det er også viktig at du sier ifra slik at denne personen ikke får anledning til å gjøre det samme med andre.
 • Kontakt politi og/eller overgrepsmottak om du har blitt utsett for overgrep.
  • Politiet: tlf 02800 / www.politi.no (Du kan be om å få snakke med noen som arbeider med seksuelle overgrep).
  • Overgrepsmottak: www.overgrepsmottak.net / www.dinutvei.no
  • Du kan be noen du stoler på om å bli med deg til politiet/overgrepsmottaket.
 • Om du ikke ønsker eller tør å snakke med politiet/overgrepsmottaket er det andre som kan gi deg råd, for eksempel:
  • Helsesøster
  • Fastlege
  • Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. 116 111)
  • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte ( tlf 800 57 000)
 • Ved seksuelle overgrep har du rett til gratis møte med advokat før du avgjør om du vil melde til politiet. Les mer her: https://dinutvei.no/utsatt/251-rett-til-bistandsadvokat
  • Her kan du finne en bistandsadvokat nær deg: https://www.domstol.no/globalassets/upload/da/internett/domstol.no/straffesak/f aste-bistandsadvokater.pdf
 • Si ifra til idrettslaget ditt, kontakt styreleder eller daglig leder.

 • Hvis du ikke tør eller vil ta kontakt med idrettslaget, kan du kontakte
  • Hilde Næss, tlf: 416 95 864, e-post: frknaess@gmail.com
  • Styremedlem i NVF, Børge Aadland, tlf: 481 81 581, e-post: Borge.Aadland@hvl.no

 • Om du av ulike årsaker ikke er komfortabel med å snakke med noen i vektløftermiljøet, kan du ta direkte kontakt med NIF:
  • ansvarlig rådgiver i NIF: Håvard B. Øvregård, tlf: 917 73 157, e-post: havard.ovregard@idrettsforbundet.no

 Varsling om mobbing og annen utilbørlig oppførsel

Om du har opplevd mobbing eller annen utilbørlig oppførsel fra en tillitsperson i forbindelse med idretten kan du kontakte styrets ombudspersoner: 

 • Hilde Næss, tlf: 416 95 864, e-post: frknaess@gmail.com
 • Styremedlem i NVF, Børge Aadland, tlf: 481 81 581, e-post: Borge.Aadland@hvl.no

  
  
  
  
Det er ingen elementer som kan vises i denne visningen av dokumentbiblioteket "Dokumenter".
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Dokumenterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dokumentmaler.png
Dokumentarkiv for området
/Dokumentarkiv/Navigasjon på siden
Resultaterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/resultater.png
Resultatoversikt
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Resultater/Navigasjon på siden
Terminlisterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kalender.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Terminliste.aspxNavigasjon på siden
Toppidretthttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/toppidrett.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Landslag/Navigasjon på siden
Utdanning og kurshttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/kurs.png
Dokumentarkiv for området
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Kurs/Navigasjon på siden
Antidopinghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/antidoping.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Antidoping.aspxNavigasjon på siden
Strategihttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/strategi.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Sider/Strategi.aspxNavigasjon på siden
Norske rekorder/tiles/norske_rekorder.png
/Dokumentarkiv/Forms/NorskeRekorder.aspxNavigasjon på siden