Økonomiske støtteordninger

​Norges Vektløfterforbund har utabeidet støtteordninger slik at klubber og regioner som arrangerer samlinger, kurs og instruktørutviklingskurs kan motta støtte fra forbundet. Du finner de forskjellige støtteordningene i dokumentet nedenfor.

Du kan også lese om støtte- og tilskuddsordninger der NIF er  sentralt involvert i forvaltningen her
  
  
  
Økonomiske støtteordninger klubber.pdf
  
17.10.2018 10:09
Økonomiske støtteordninger regioner.pdf
  
17.10.2018 10:09
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Stevneinfo/Tiles/stevner.png
/dokumentarkiv/Sider/Steveninfo.aspxNavigasjon på siden
Innbydelser/Tiles/innbydelser.png
/dokumentarkiv/Sider/Innbydelser.aspxNavigasjon på siden
Kvalifiseringskrav og merkekrav/Tiles/merkekrav.png
/dokumentarkiv/Sider/Kvalifiseringskrav-og-merkekrav.aspxNavigasjon på siden
Lov og reglement/Tiles/lov_reglement.png
/dokumentarkiv/Sider/Lov-og-reglement.aspxNavigasjon på siden
Maler/Tiles/dokumentmaler.png
/dokumentarkiv/Sider/Maler.aspxNavigasjon på siden
Økonomiske støtteordninger/Tiles/stotteordninger.png
/dokumentarkiv/Sider/%C3%98konomiske-st%C3%B8tteordninger.aspxNavigasjon på siden
Alle dokumenterhttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/dokumentmaler.png
/dokumentarkiv/Sider/Alle-dokumenter.aspxNavigasjon på siden