Kvalifiseringskrav og merkekrav

​På denne siden finner du NVFs merkekrav og kvalifiseringskrav NM og andre stevner. 
I følge NVFs reglement er NM-kravene IKKE knyttet til merkekravene. 

DET ER EGNE KRAV FOR DELTAKELSE I NM. 
SE EGET DOKUMENT NEDENFOR.

NB!!!   

De nye vektklassene tas i bruk ved mesterskap Norge fra og med 1. november. 

I den forbindelse er det viktig å merke seg at man likevell kan kvalifisere seg til NM i de nye vektklassene fra og med 1. juli 2018. Det vil si at dersom man eksempelvis veier 88,5 kg på et stevne 2. juli, i gammel klasse 94 kg, og klarer kravet til den nye klassen som er 89 kg, vil man være kvalifisert til NM 2019. Vi har gjort det slik for å få bare et krav å forholde seg til i kvalifiseringssammenheng. 

  
  
  
Informasjon om kvalifiseringskrav og perioder 2019 - pr. 26.06.19.pdf
  
02.07.2019 10:37
Kvalifiseringskrav IWF MASTERS.pdf
  
03.09.2018 18:35
Kvalifiseringskrav og perioder 2020.pdf
  
03.10.2019 12:36
Merkekrav  nye klasser.pdf
  
05.02.2019 07:12
NM krav 2019.pdf
  
03.09.2018 18:04
NM krav 2020.pdf
  
07.08.2019 12:06
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Stevneinfo/Tiles/stevner.png
/dokumentarkiv/Sider/Steveninfo.aspxNavigasjon på siden
Innbydelser/Tiles/innbydelser.png
/dokumentarkiv/Sider/Innbydelser.aspxNavigasjon på siden
Kvalifiseringskrav og merkekrav/Tiles/merkekrav.png
/dokumentarkiv/Sider/Kvalifiseringskrav-og-merkekrav.aspxNavigasjon på siden
Lov og reglement/Tiles/lov_reglement.png
/dokumentarkiv/Sider/Lov-og-reglement.aspxNavigasjon på siden
Maler/Tiles/dokumentmaler.png
/dokumentarkiv/Sider/Maler.aspxNavigasjon på siden
Økonomiske støtteordninger/Tiles/stotteordninger.png
/dokumentarkiv/Sider/%C3%98konomiske-st%C3%B8tteordninger.aspxNavigasjon på siden
Alle dokumenterhttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/dokumentmaler.png
/dokumentarkiv/Sider/Alle-dokumenter.aspxNavigasjon på siden