Lov og reglement

​Det er NVFs Forbundsting som bestemmer NVFs lover og regler.
I tillegg følger NVF det tekniske regelverket (konkurransereglene)​ til IWF. Forbundstinget har også vedtatt enkelte tilpasniner av IWFs tekniske reglement slik at det passer for norske forhold og ønsker. Disse endringene eller tilleggene finner du under "Lov og reglement for NVF - Teknisk reglement - Særnorske bestemmelser".

  
  
  
Dommeroppdrag 2014_2018.pdf
  
13.01.2019 18:48
IWFs tekniske reglement 2018.pdf
  
09.08.2018 18:45
Lisens og forsikring.pdf
  
01.01.2016 11:36
Lov og reglement for NVF 2018 oppdatert 280718.pdf
  
29.07.2018 20:04
NVFs _dommere pr. 23.01.2019.pdf
  
23.01.2019 17:47
NVFs dommere pr. 16.01.2019.pdf
  
16.01.2019 12:09
Teknisk reglement for IWF masters.pdf
  
16.10.2015 20:33
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Stevneinfo/Tiles/stevner.png
/dokumentarkiv/Sider/Steveninfo.aspxNavigasjon på siden
Innbydelser/Tiles/innbydelser.png
/dokumentarkiv/Sider/Innbydelser.aspxNavigasjon på siden
Kvalifiseringskrav og merkekrav/Tiles/merkekrav.png
/dokumentarkiv/Sider/Kvalifiseringskrav-og-merkekrav.aspxNavigasjon på siden
Lov og reglement/Tiles/lov_reglement.png
/dokumentarkiv/Sider/Lov-og-reglement.aspxNavigasjon på siden
Maler/Tiles/dokumentmaler.png
/dokumentarkiv/Sider/Maler.aspxNavigasjon på siden
Økonomiske støtteordninger/Tiles/stotteordninger.png
/dokumentarkiv/Sider/%C3%98konomiske-st%C3%B8tteordninger.aspxNavigasjon på siden
Alle dokumenterhttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/dokumentmaler.png
/dokumentarkiv/Sider/Alle-dokumenter.aspxNavigasjon på siden