Lov og reglement

​Det er NVFs Forbundsting som bestemmer NVFs lover og regler.
I tillegg følger NVF det tekniske regelverket (konkurransereglene)​ til IWF. Forbundstinget har også vedtatt enkelte tilpasniner av IWFs tekniske reglement slik at det passer for norske forhold og ønsker. Disse endringene eller tilleggene finner du under "Lov og reglement for NVF - Teknisk reglement - Særnorske bestemmelser".

  
  
  
Dommeroppdrag 2014_2018.pdf
  
18.03.2019 07:47
IWF tekniske reglement 2019.pdf
  
03.02.2019 12:44
Lisens og forsikring.pdf
  
01.01.2016 11:36
Lov og reglement for NVF pr 24 mars 2019.pdf
  
03.07.2019 11:39
NVFs dommere pr. okt.19.pdf
  
29.10.2019 14:12
Teknisk reglement for IWF masters.pdf
  
16.10.2015 20:33
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Stevneinfo/Tiles/stevner.png
/dokumentarkiv/Sider/Steveninfo.aspxNavigasjon på siden
Innbydelser/Tiles/innbydelser.png
/dokumentarkiv/Sider/Innbydelser.aspxNavigasjon på siden
Kvalifiseringskrav og merkekrav/Tiles/merkekrav.png
/dokumentarkiv/Sider/Kvalifiseringskrav-og-merkekrav.aspxNavigasjon på siden
Lov og reglement/Tiles/lov_reglement.png
/dokumentarkiv/Sider/Lov-og-reglement.aspxNavigasjon på siden
Maler/Tiles/dokumentmaler.png
/dokumentarkiv/Sider/Maler.aspxNavigasjon på siden
Økonomiske støtteordninger/Tiles/stotteordninger.png
/dokumentarkiv/Sider/%C3%98konomiske-st%C3%B8tteordninger.aspxNavigasjon på siden
Alle dokumenterhttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/dokumentmaler.png
/dokumentarkiv/Sider/Alle-dokumenter.aspxNavigasjon på siden