apr 03
Referat i fra årsmøte TVB vektløfterregion

Tilstede: Gunnar Knudsen, Per Marstad, Jarleif Amdal, Jostein Frøyd, Rebekka Tao Jakobsen, Terje Gulvik

Forfall: Ingvild Pettersen-Ervik, Bjørnar Olsen

Referent: Jarleif Amdal

Leder Jostein Frøyd ønsker velkommen til møtet.

SAKER

1.       Godkjenne de stemmeberettigede

  1. Alle de fremmøtte ble bevilget stemmerett
    

2.       Godkjenne innkalling saksliste og forretningsorden

  1. Godkjent uten bemerkninger
    

3.       Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

  1. Dirigent: Jostein Frøyd
  2. Referent: Jarleif Amdal
  3. Underskrift av protokoll: Rebekka Tao Jakobsen og Jostein Frøyd
    

4.       Behandle regionens årsmelding – Årsberetningen godkjennes med følgende bemerkninger:

  1. På side 4: I Norgescupen 3. runde i Stavern skal David Thames Breien fra Ringerike AK føres opp. Han løftet i 94kg klassen og gjorde 85kg i rykk 115kg i støt og 200kg sammenlagt.
  2. På side 5: Terje Grimstad ble nr. 3 i Veteran VM i Heinsheim, ikke nr. 2
  3. På side 9: Roger B. Myrholt i fra IF Tønsberg-Kameratene løftet på u/23 EM i Eilat, Israel i 85kg klassen og fikk resultatet 124kg i rykk og 158kg i støt og vant B-gruppa i klassen. Totalt sett fikk han en 11. plass.
  4. Det bemerkes ellers at Mats Olsen byttet klubb i fra Grenland AK til IF Tønsberg-Kameratene i første halvår av 2016
    

5.       Behandle regionens regnskap i revidert stand

  1. Det er ikke mottatt noe regnskap fra tidligere kasserer i Vestfold Vektløfterkrets. Det foreslås å åpne en ny konto i TVB sitt regi. Forrige års regnskap blir derfor tatt opp ved neste styremøte. Da skal alt være klart – Jostein tar ansvar for at dette blir gjort.
    

6.       Behandle forslag og saker

  1. Det er ikke kommet inn noen saker til årsmøtet
    

7.       Fastsette medlemskontingent

  1. Det ble vedtatt at det ikke sendes ut faktura til klubbene for årets kontingent. For neste år kuttes medlemskontingenten i fra klubbene på grunnlag av at regionen når får støtte i fra NVF.

8.       Vedta regionens budsjett

  1. Det er ikke satt opp noe budsjett til årsmøtet
  2. Det opplyses om at kr 70 500 vil bli tildelt i fra NVF til å dekke diverse aktiviteter i regionen.
  3. Det er gjort undersøkelse om det er mulighet om å søke om midler til idrettskretsene. I Telemark må det søkes om støtte for neste år før 31.12.17. Vi er innvilget støtte i fra Vestfold vektløfterkrets på et ukjent beløp på minimum kr 5000. I Buskerud er det foreløpig ingen tilsvarende ordning som i Telemark og Vestfold.
  4. Det ble bestemt at budsjettet skal behandles mer detaljert ved neste styremøte når bankkonto er opprettet.
    

9.       Behandle regionens organisasjonsplan

  1. Det er ikke laget noen organisasjonsplan. Denne lages hvis det blir et behov for det.

10.   Foreta valg i TVB Vektløfterregion:

Leder: Jostein Frøyd, Larvik AK (gjenvalg)

Nestleder: Gunnar Knudsen, Grenland AK (gjenvalg)

Sekretær: Ingvild Pettersen-Ervik, IF Tønsberg-Kameratene (gjenvalg)

Styremedlem: Per Marstad, IF Tønsberg-Kameratene (gjenvalg)

Varamedlem 1: Jarleif Amdal, IF Tønsberg-Kameratene (gjenvalg)

Varamedlem 2: Terje Gulvik, Larvik AK (gjenvalg)

 Revisorer: Kolbjørn Bjerkholt, Larvik AK (gjenvalg)

                    Trond Bjerkholt, Larvik AK (gjenvalg)
 
Valgkomité: Kira Ingelsrudøyen, Larvik AK

                       Bjørnar Olsen, Grenland AK

 11.   Aktivitet i regionen

  1. Treningssamlinger: Det diskuteres rundt diverse samlinger i regionen. To regionssamlinger er allerede gjennomført i januar i Tønsberg og i Larvik. Vi har også fått støtte til en ungdomssamling i tidsrommet august/september. Det ønskes også en åpen regionssamling før sommeren, denne settes til helga 5-7. mai i Tønsberg. Per lager en invitasjon som Jostein sender ut til klubbene. Jostein og Jarleif settes som trenere for samlingen. Interessen i klubbene i regionen kartlegges. Dersom det er mulighet for det kan det bli aktuelt å invitere utøvere i fra Østlandet Vektløfterregion.
  2. Dommerkurs: Det settes av en helg i mai til dommerkurs. Jostein hører med forbundet om det er noen aktuelle kursholdere som er ledige i mai.
  3. Trener 1 kurs: Målsetningen om å ha del 1 kurshelg for Trener 1 før sommeren vurderes som ikke realistisk. Jarleif foreslår at han kan holde kurset og legger inn helgen 18-20. august som en mulig kursh                                                                            

Jostein Frøyd                                                                                                                                            Rebekka Tao Jakobsen


Kontaktliste styret TVB Vektløfterregion
Pr. 28.03.17
VervNavnKlubbTlf.e-post
LederJostein FrøydLarvik AK97664724jforyd@online.no
NestlederGunnar KnudsenGrenland AK90915787gunnarknudsen64@gmail.com
SekretærIngvild Pettersen-ErvikIF Tønsberg-Kamerateneingvild_pettersen@yahoo.com
KassererRebekka Tao JakobsenLarvik AK98872591rebekka-12096@hotmail.com
StyremedlemPer MarstadIF Tønsberg-Kameratene91183929pmarstad@broadpark.no
1. VaraJarleif AmdalIF Tønsberg-Kameratene48150413amd2405@online.no
2. VaraTerje GulvikLarvik AK99612178tgulvik@gmail.com
 
RevisorKolbjørn BjerkholtLarvik AKokbjerk@online.no
RevisorTrond BjerkholtLarvik AKtbjerkholt@gmail.com
 
ValgkomiteKira IngelsrudøyenLarvik AKtrdoap@gmail.com
ValgkomiteBjørnar OlsenLarvik AKb-olsen@outlook.com

Kommentarer

Det finnes ingen kommentarer for dette innlegget.