mai 13
Trener II er i rute.

​Som vi vet har vi ikke enda arrangert et komplett Trener II kurs  da vi på en måte har hatt som mål å komme godt i gang med Trener I.

Nå kan meldes at den gruppen som ble satt ned for å lage siste del av manualen for Trener II kurset er kommet godt igang. Det ser ut til at vi skal klare målsettingen om å arrangere siste del i høst slik at vi har gjennomført et komplett Trener II kurs .

Et krav til deltakelse på Trener II at en har gjennomført I Trener I samt at en har hatt en arena hvor de har kunnet praktisert. 

Utdanningskomiten (UU) i NVF vil komme nærmere tilbake til dette.

Kommentarer

Det finnes ingen kommentarer for dette innlegget.