SØR-VESTLANDET

Sør-Vestlandet vektløfterregion består av fylkene Hordaland, Rogaland og de to agderfylkene. De arrangerer eget regionsmesterskap og inngår i landsdelsmesterskapet for vestlandet sammen med Nord-Vestlandet vektløfterregion.


  
  
  
  
LederHans Hagenes+47 928 11 685hhagenes@slb.com