Klubbens virksomhetsplan

Klubbens virksomhetsplanhandler om å lage en langtidsplan for klubbens utvikling
Målet er å få satt langsiktige mål med strategi og tiltak slik at klubbens medlemmer blir enige om, og gjennomfører aktiviteter som bidrar til at klubben utvikler seg i den retning som medlemmene ønsker. Ofte går en slik plan over fire år eller mer.

En veileder vil bistå med å kjøre prosesser for å skape omforent visjon, hovedmål, suksessfaktorer, delmål, og strategiske tiltak. Rett og slett hva vil vi at klubben skal oppnå om noen år, og hva må vi prioritere av tiltak for å oppnå dette?

Temaer:

  • Hva er vår visjon?  Hva drømmer vi om at klubben skal bli?
  • Utforme hovedmål. Hva skal være konkrete hovedmål som skal nås i løpet av noen år?
  • Finne suksessfaktorene. Hva MÅ vi lykkes med dersom hovedmål(ene) skal nås?
  • Strategiske tiltak. Hva må vi prioritere å gjøre for å lykkes med suksessfaktorene?
  • Oppfølging og evaluering. Hvordan skal vi følge opp planen for å sikre framdrift?


Dette kurset er en naturlig oppfølger for klubber som velger å starte med kurset som heter "Startmøte". Målet er at lederne i klubber og regioner skal få en grunnleggende kunnskap om hvordan de kan lage gode strategiske planer og tiltaksplaner for klubben/regionen. Kurset er lagt opp slik at deltakerne lager en enkel strategisk plan med tiltaksplan som de kan jobbe videre med etter kurset. Kurset har en varighet på 15 timer, og man bruker vanligvis en helg på gjennomføringen.

Ønsker DIN KLUBB å lage en virksomhetsplan?  Ta kontakt med utdanningskonsulenten, som kan sette deg i kontakt med en instruktør. Klubben blir sammen med instruktøren enig om tid og sted.


  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Trenerkurshttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/trenerkurs.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kurs/sider/Trenerkurs.aspxNavigasjon på siden
Dommerkurshttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/dommerkurs.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kurs/sider/Dommerkurs.aspxNavigasjon på siden
Instruktørutviklinghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/lofterskole.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kurs/sider/lofterskoler.aspxNavigasjon på siden
Startmøterhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Startmote.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kurs/sider/Startmoter.aspxNavigasjon på siden
Klubbens virksomhetsplanhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/klubbens_virksomhetsplan.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kurs/sider/KlubbensVirksomhetsplan.aspxNavigasjon på siden
Kurs i styrearbeidhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styrearbeid.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kurs/sider/KursIStyrearbeid.aspxNavigasjon på siden
Coachinghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Coaching.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/kurs/sider/Coaching.aspxNavigasjon på siden

 Samarbeidspartnere

 

 

https://sport1.no/butikker/sport-1-revetal/Sport 1 Revetal
http://dittklubbhus.no/Ditt klubbhus
http://www.eleikosport.se/sv/0/welcome2.aspxEleiko
http://kappi.mamutweb.com/newsdet122.htmKAPPI