Development Program 2018

​Deltakerne ved årets Development Program

Eirik Mølmshaug
08.10.2018
18 representanter tilbrakte lørdag 6 og søndag 7 oktober med målet om å forbedre rammevilkår og utviklingen av norske vektløfterklubber.

Norsk Vektløftforbund inviterte representanter for alle klubber og regioner i Norge til å delta på IWFs utviklingsprogram. Seminaret gikk over to dager med både interne og eksterne foredragsholdere.
Lørdag startet med en introduksjon fra Utdanningskonsulent Tiril Tøien og president Hilde Næss. Det politiske rammeverket ble presentert av presidenten og det var gode uformelle diskusjoner rundt klubbutvikling. Videre presenterte utdanningskonsulenten det organisatoriske arbeidet som ligger bak klubbutviklingen og demonstrerte det elektroniske registreringssystemet (Min Idrett) som brukes i flere norske idretter. Dag 1 ble avsluttet med en workshop i regi av Utdanningsutvalget, representert ved Lars Espedal og Eirik Mølmshaug, hvor de på vegne av Utdanningsutvalget presenterte en ny modell for klubbutvikling.

IWFs utviklingsprogram fortsatte på søndag med en ekstern foredragsholder fra Norsk olympisk og paralympisk komité og idrettsforbundet (NIF). Åsmund Sæbøe, fra NIF, ga representantene en introduksjon til hva NIF gjør i arbeidet med klubbutvikling. Sæbøe fulgte sin egen introduksjon ved å skape flere workshops hvor representanter fra regioner og klubber kunne jobbe i grupper for å utvikle og diskutere strategier for klubbutvikling og praktiske implikasjoner av disse.

Søndagsøkten ble avsluttet etter en workshop om sport for alle (www.allemed.no). En vurdering av dagens standpunkt om hvordan vi kan jobbe med inkludering for alle, ble gjort i grupper og diskutert i plenum.