Fremtidig organisering av norsk idrett

​Karen Kvalevåg, generalsekretær i NIF, presenterer målene for idrettsorganisasjonen på ledermøtet i mai. 

Hilde Næss
29.10.2018
Høringsbrev er sendt ut til alle klubber og regioner i dag.
Bakgrunn
På Norges Idrettsforbunds (NIF) ledermøte 25. - 26. mai ble følgende resolusjon vedtatt: 

Norsk idretts ledermøte ønsker utvikling av idrettens organisasjonsmodell, med mål om en effektiv og endringsdyktig organisasjon tilpasset morgendagens krav til medbestemmelse, forenkling og digitalisering, til beste for aktiviteten i klubber og lag landet rundt.

Målet om å modernisere norsk idrett er uttalt i idrettspolitisk dokument (IPD) 2015-2019, som ble vedtatt på Idrettstinget 2015. Prosessen ble imidlertid ikke påbegynt før ny generalsekretær, Karen Kvalevåg, ble ansatt. På ledermøtet i mai ble moderniseringsprosjektet forankret i organisasjonen, og en arbeidsgruppe skulle jobbe videre med prosjektet. Dette arbeidet endte opp i tre forslag til modeller for organisering, som ble presentert 20. september. 

De tre forslagene kan lese om her. På Development program-seminaret 6. og 7. oktober ble disse forslagene gjennomgått av presidenten. Disse tre modellene skulle videre behandles i samråd. Det innebar at presidenter, generalsekretærer, organisasjonssjefer, idrettskretsledere og idrettsrådsledere ble samlet gruppevis på Ullevål for å jobbe med forslagene i workshops. 15. oktober deltok NVFs president på samråd med 11 andre ledere. 

Man kan trygt si at de tre forslagene til modeller for organisering representerer ytterpunkter, med modell 3 som det mest radikale forslaget. På bakgrunn av dette ble det gode debatter om hvordan fremtidens idrettsorganisasjon skal se ut. NIF har imidlertid hele tiden vært tydelig på at innspillene fra alle samrådene ville legges til grunn for bearbeidelsen av høringsgrunnlaget. Slik vi ser det, har forslaget som nå skal ut på høring blitt kraftig moderert i forhold til hva som var utgangspunktet i det første utkastet. 

Høringsgrunnlaget 
Her kan dere lese høringsgrunnlaget. Innledningsvis skriver NIF følgende: 

Vi ønsker i utgangspunktet alle høringsinnspill velkomne, men ber om at den enkelte Idrettskrets og Særforbund i størst mulig grad sammenstiller innspillene dvs. inkluderer innspill fra underliggende organisasjonsledd.

Dette innebærer at eventuelle uttalelser fra klubber og regioner må inkluderes i NVFs høringssvar. Klubber og regioner kan komme med innspill på hele dokumentet, men det bes om at dere spesielt vurderer det som angår særforbund. Det er imidlertid viktig at hele dokumentet leses nøye, slik at bakgrunnen for å uttale seg blir så god som mulig. 

Merk følgende: Om du, som medlem, har tanker og meninger om grunnlaget i denne høringen, gå via klubben. Det er viktig at innspillene er forankret i idrettslaget. 

Som dere ser i høringsdokumentet er fristen for innlevering 9. desember. NVF trenger imidlertid innspillene fra klubber og regioner en god stund før dette. Det er det to grunner til: 

  1. Det tar tid å innlemme innspill fra andre organisasjonsledd. Teksten skal bli så god som mulig, noe som er en forutsetning for å bli hørt.
  2. Dette er en av to store høringer vi skal svare på i løpet av kort tid. Det er dermed mye informasjon som skal sammenfattes i løpet av en liten periode, i tillegg til at det er mye aktivitet vi skal gjennomføre før jul.

Fristen for klubbers og regioners innspill til NVF er 1. desember. 
Klubbene og regionene kan sende inn høringssvar til forbundskontoret: vektlofterforbundet@idrettsmail.no. 

Ytterligere spørsmål om denne prosessen sendes til forbundskontoret.