Hilde Næss ny president i NVF

​Hilde Næss på talerstolen under NVFs Forbundsting. Foto: Per Marstad.

Tryggve Duun
26.03.2017
Ved valget under Forbundstinget i dag ble Hilde Næss fra Lørenskog AK valgt til ny president.

​Hilde Næss var valgkomiteens forslag til president. Det ble fremmet benkeforslag på Stian Grimseth, men et flertall i Tingforsamlingen gikk inn for Hilde Næss. 

De øvrige valgene gikk gjennom uten motforslag.


Styret

President: Hilde Næss, Lørenskog AK.

Visepresident: Tryggve Duun, Trondheim AK.

Styremedlemmer: Katarina Sederholm Hoff,  Stjørdal AK

Styremedlem: Børge Aadland, AK Bjørgvin.

Styremedlem: Fredik Kvist Gylensten, Christiania AK.

Varamedlem: Tor Steinar herikstad, Vigrestad IK.

Varamdlem: Ingvild Pettersen Ervik, Tønsberg-kameratene.


Kontrollkomiteen:

Jostein Frøyd, Larvik AK

Johanna Waasjø, Oslo AK

Steinar Kvame, Tambarskjelvar IL


Valgkomiteen:

Leder: Johan Thonerud, Spydeberg atletene

Medlem: Tiril Tøien, Nidelv IL

Medlem: Jørn helgheim, Tambarskjelvar IL

Varamedlem: Jon Petter Ueland, Vigrestad IK