Landslagsprosjektet 2019

Jarleif Amdal
16.12.2018
NVFs Sportsutvalg og Sportssjefen har tatt ut utøvere til Landslagsprosjektet i 2019

Norges Vektløfterforbunds Landslagsprosjekt er forbundets handlingsplan for toppidrett og har som mål å utvikle utøvere på topp internasjonalt nivå. Sportsutvalget (SU) har i samråd med Sportssjef/Landslagstrener (SS) gjennomgått resultater fra 2018 og tatt ut utøvere til satsingsprosjektet for året 2019. Uttakskriteriene for LL-prosjektet er presisert i Kapittel 6 i prosjektbeskrivelsen og sier følgende:

  • Alder – Utøver må være mellom 18 og 35 år
  • Sportslig prestasjonsnivå – poengberegning (gjeldende sinclairtabell for det kommende året er den som benyttes)
  • Sportslig utvikling det foregående året
  • Evne til å planlegge og strukturere sin treningshverdag og legge til rette for prestasjonsutvikling opp imot internasjonalt nivå jf. Pkt 5.6
  • Muligheter for å kunne delta på Landslagsaktiviteter gjennom hele året. Som LL-utøver må man være med på minimum 60% av det totale antallet samlingsdøgn pr. år – det vil si 12 dager.

Med tanke på aktuelle målsetninger og nivået på våre beste norske løftere i dag har SU og SS vurdert det slik at det totale antall utøvere i LL-gruppa reduseres for 2019. Dette vil gi mulighet for en ytterligere spissing for de utøverne som tas ut og en kan dermed gi et bredere tilbud enn i fjor.

Det synes også naturlig å ta ut flere kvinner enn menn siden en anser nivået på kvinnesiden som generelt høyere enn på herresiden.

Nivåmessig har SU og SS vurdert det slik at det kun er utøvere som har oppnådd kravet til EM senior 2019 i kvalifiseringsperioden som er aktuelle for LL-gruppa 2019. Utøvere under dette nivået vil bli inkludert i prosjektet gjennom rekruttordningen.

Utøvere som tas ut til Landslagsprosjektet for 2019 er:

Kvinner:
Sarah Hovden Øvtshus, AK Bjørgvin
Sol Anette Waaler, Trondheim AK
Rebekka Tao Jacobsen, Larvik AK
Ine Andersson, Tambarskjelvar IL
Marit Årdalsbakke, Tambarskjelvar IL
 
Herrer:
Roger Behrmann Myrholt, IF Tønsberg-Kameratene
Kim Eirik Tollefsen, IF Tønsberg-Kameratene

 
NB:2. gangs uttak av utøvere til NVFs Landslagsprosjekt

Siden kvalifiseringsperioden til neste års EM senior strekker seg ut i 2019 vil en gi flere utøvere mulighet til å bli vurdert inn i LL-prosjektet. SU og SS vil dermed gjøre en ny vurdering av utøvere som ikke allerede er tatt ut etter Landsdelsmesterskapene 26-27. januar.Prosjektbeskrivelsen til NVFs Landslagsprosjekt finner dere på Toppidrettssidene våre eller ved å klikke her.