Landslagssamling i Aalborg

​Landslagsutøvere, rekrutter og trenere på samling i Aalborg. Bakerste rekke fra venstre: Roger Myrholt, Kim Eirik Tollefsen, Zekiye Nyland, Ine Andersson, Mats Olsen (rekrutt), Jantsen Øverås (rekrutt), Rebekka Tao Jacobsen, Marit Årdalsbakke, Håvard Grostad, Marcus Bratli (rekrutt), Sol Anette Waaler, Kamilla Grønnestad (rekrutt). Foran: Trenere Jarleif Amdal og Larisa Izumrudova

Jarleif Amdal
25.07.2018
8 landslagsutøvere og 4 rekrutter deltok på Landslagssamling i Aalborg forrige uke

I NVFs Landslagsprosjekt er det presisert at det skal avholdes minst en internasjonal treningssamling hvert år, enten ved at vi reiser til utlandet eller at vi inviterer utenlandske utøvere til Norge. Årets samling ble avholdt ved Aalborg Sportshøjskole (SPH) som leverte fine fasiliteter og god service. Vi fikk også en omvisning i deres nye flotte lokale som etter planen skal stå klart i september.

 

Tema for samlingen var 24-timersutøveren og det ble tatt opp hvilke utfordringer en støter på som toppidrettsutøver i vektløftersporten i Norge i dag. I tillegg ble Norges Idrettsforbunds retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep gjennomgått for å skape åpenhet om et aktuelt tema som ofte blir litt glemt på toppidrettsnivå hvor en kanskje fokuserer mest på det faglige.

 

Treningssamlingen var lagt opp med et variert program og inneholdt flere aktiviteter, både sportslige og utenomsportslige. I tillegg ble oppholdsrommet på skolen ofte brukt til sosiale aktiviteter som bidro til å skape et godt samhold blant deltakerne. Trenere for samlingen var regionstrener i Sør-Vestlandet Vektløfterregion, Larisa Izumrudova, og Landslagstrener/Sportssjef Jarleif Amdal.

 

Jarleif Amdal

Sportssjef og Landslagstrener

Norges Vektløfterforbund