Landslagssamling i Oslo 19. - 22. april

Jarleif Amdal
25.04.2018
Sju Landslagsutøvere og tre rekrutter deltok i helgen på treningssamling på Olympiatoppen i Oslo.
Trenere var regionstrenerne i Østlandet Vektløfterregion, Egon Vee Haugen og Fredrik Kvist Gyllensten, i tillegg til undertegnede. Tema for samlingen var «antidoping» og «skadeforebygging». På fredagen fikk vi et foredrag fra Erling Bjerga fra Antidoping Norge som gikk igjennom blant annet ADAMS systemet som brukes til rapportering av utøverinformasjon. Det var en engasjert gjeng som bidro med gode spørsmål og fine diskusjoner som er noe Antidoping Norge setter pris på når de er ute og besøker de ulike idrettene. 

Fredrik bidro på lørdagen med gjennomgang og utførelse av diverse skadeforebyggende øvelser på områder spesielt utsatt for vektløftere. Skadeforebygging er et tema som aldri kan poengteres nok siden utøverne belaster kroppen såpass mye og en skade vil kunne ha stor påvirkning på treningsarbeidet som gjøres. Skal man ha resultater i det man driver med krever det hardt og stabilt arbeid over tid uten skader som hindrer utviklingen.

Dette var også første Landslagssamling hvor man også inviterer Rekrutter med. På denne samlingen ble to invitert fra regionen samlingen ble avholdt i – Østlandet Vetkløfterregion. I tillegg ble ytterligere to jenter invitert siden to av Landslagsutøverne meldte forfall. Dessverre førte sykdom hos enkelte av de inviterte til at vi ikke ble fulltallige denne gangen men vi kommer til å invitere utøvere fra Rekruttgruppen til neste samling også. Hensikten med Rekruttgruppen er å gi utøvere i alle regionene et innblikk i hvordan de beste vektløfterne i landet trener og motivere til videre satsing. Ut i fra erfaringene fra denne samlingen så det ut som at vi fikk akkurat den virkningen vi hadde håpet på. En vellykket samling med andre ord.

Neste Landslagssamling er i Ålborg, Danmark 13-21. juli. Innkalling til denne samlingen vil bli sendt ut i løpet av uka.

Jarleif Amdal
Sportssjef og Landslagstrener
Norges Vektløfterforbund