Mesterskap flyttet

Jarleif Amdal
24.04.2019
Det Europeiske forbundet har sendt ut informasjon om at to av årets internasjonale mesterskap er flyttet


EM junior og u23 avholdes i Romania i oktober.

EM ungdom u15 og u17 er flyttet til Israel og avholdes i desember.

Eksakte datoer vil bli offentliggjort av EWF etter hvert.
 

Endringene medfører også en endring i kvalifiseringsperioden til de aktuelle mesterskapene. En oppdatert versjon av dokumentet: «Kvalifiseringskrav og perioder 2019» finner dere her. Legg også merke til fristen for rapportering av utøverinformasjon – ADAMS.

Utøvere som allerede har oppnådd kravet til de aktuelle mesterskapene i den opprinnelige perioden er i utgangspunktet kvalifisert.