Nyhetsbrev fra det internasjonale vektløfterforbundet

Jarleif Amdal
07.12.2017
En del viktige beslutninger ble presentert ved IWFs kongress i Anaheim i forrige uke.

 I etterkant har det blitt sendt ut et nyhetsbrev om hvilke endringer som vil bli iverksatt det kommende året. Tiltakene IWFs styre har vedtatt er utformet med tanke på å håndtere dopingproblematikken i idretten vår slik at vi beholder plassen vår på det olympiske programmet. Det ble opplyst at vektløfting enda ikke er sikret plass på OL til Paris 2024 og at IOC har utsatt avgjørelsen av denne saken til juni 2018. Grunnen til denne utsettelsen er for å se om tiltakene IWF har iverksatt faktisk har noen effekt. Som dere sikkert vet så har antall vektklasser allerede blitt kuttet til syv for både damer og herrer til Tokyo 2020 på grunn av dopingproblematikken. Dersom situasjonen ikke bedrer seg kan IOC velge å redusere antall vektklasser ytterligere til 2024 eller i verste fall fjerne vektløfting helt ifra OL-programmet.

Nye uavhengige utvalg

IWF har som følge av presset i fra IOC opprettet to uavhengige utvalg som skal bistå styret i IWF slik at vektløfteridretten får bukt med dopingproblematikken og samtidig fremstår som mer moderne og attraktiv.

Clean Sport Commission

Utvalget skal gi råd om tiltak som bør iverksettes for å redusere antall positive prøver i vektløftersporten. Etter 24 positive prøver på VM i 2015 og hele 49 positive prøver fra retestingen fra OL i 2008 og 2012 har utvalget fått en viktig oppgave med å redde idretten vår. Tiltakene som har blitt fremmet og vedtatt av IWFs styre er:

 

  • Opprettelse av samarbeid mellom IWF, Canadian Centre of Ethics in Sports, International Association of National Anti-Doping Organizations (INADO) og WADA. Sammen skal disse organisasjonene intensivere og effektivisere den uanmeldte dopingtestingen utenfor konkurranse i såkalte høyrisikoland hvor det er en utbredt dopingproblematikk.
  • Implementering av strengere sanksjoner for land som ikke tar bekjempelsen av doping på alvor. Nasjoner som ikke tilfredsstiller kravene kan risikere å bli utestengt fra internasjonale konkurranser i opptil fire år.
  • Krav om at alle landslagsutøvere i vektløfting leverer informasjon om leger, trenere og annet støttepersonell.
  • Innføring av et nytt og forbedret utdanningssystem med fokus på antidoping som er utviklet i samarbeid med INADO og WADA.

 

Sports Programme Commission

Dette utvalget skal jobbe for å fornye vektløftersporten og gjøre den mer moderne og attraktiv. Utvalget har også jobbet med utformingen av det nye kvalifiseringssystemet til OL, nye vektklasser og skal i tillegg se på muligheter for å fornye hele konkurranseformatet i idretten vår. Dette kan f.eks innebære en endring av selve konkurransegjennomføringen ved nye øvelser eller konkurranseformer.

Nye vektklasser

En endring som blir iverksatt fra neste år er innføringen av nye vektklasser. Styret i IWF har bestemt at antall vektklasser skal økes til 10 klasser for damer og 10 klasser for herrer. Det som er viktig å merke seg er at det kun er syv vektklasser som vil bli brukt i OL. Hvordan de ulike vektklassene blir skal presenteres innen juli 2018 og de tas i bruk når kvalifiseringsperioden til OL 2020 starter den 1. november 2018. IWF kommer også naturligvis til å sette nye standarder for verdensrekorder i de nye vektklassene. Som før vil de nye vektklassene være like for både junior og senior.

Nytt kvalifiseringssystem til OL

1.     Kun individuell kvalifisering

En annen ting som ble fremmet av styret i IWF var endring av kvalifiseringssystemet til OL i Tokyo 2020. Kvoten til vektløfting på OL reduseres med 64 utøvere slik at det nå er 196 plasser – 98 damer og 98 herrer fordelt på 7 vektklasser for damer og 7 for menn. Det gis ikke anledning til å kvalifisere utøvere med lag lenger. All kvalifisering til OL skal foregå ved individuell ranking i hver vektklasse og man har satt en grense på 14 deltakere pr. vektklasse – det vil si ingen B-gruppe på OL. Hver nasjon har kun lov til å med fire utøvere for hvert kjønn og kan ikke stille med to utøvere i samme vektklasse.

2.     Redusert kvalifiseringsperiode og kriterier på hvilke stevner som er godkjente kvalifiseringsstevner

Kvalifiseringsperioden til OL kortes ned til 18 måneder og deles inn i tre perioder:

  • 1. november 2018 – 30. april 2019
  • 1. mai 2019 – 31. oktober 2019
  • 1. november 2019 – 30. april 2020

For å kunne delta på OL må utøveren ha vært med på minimum seks internasjonale stevner godkjent av IWF i hele denne perioden hvorav minimum to stevner i hver periode. Stevner som blir godkjent av IWF deles inn i tre graderinger:

  1. Top Level: VM og kontinentale mesterskap
  2. Second Level: Eksisterende stevner på IWFs terminliste – fleridrettsleker (eks. Islamic Games, South-East Asian Games, etc.) eller andre internasjonale cuper (eks. Presidents Cup)
  3. Third Level: Andre internasjonale konkurranser godkjent av IWF

Med de nye føringene er det naturlig at flere stevner vil bli ført opp på IWFs terminliste under kategori 3 og at det gir gode muligheter for arrangørene av disse ulike internasjonale cupene. IWF krever likevel at om en utøver skal være kvalifisert til OL må vedkommende konkurrere på minst ett «Top Level-» og ett «Second Level» stevne pr. periode.

Den endelige rankingen vil bli bestemt ut ifra det beste resultatet oppnådd i hver periode.

3.    Wildcard

Som tidligere kan IWF gi ut Wildcards til utøvere som ikke er formelt kvalifisert til OL. Disse gis ofte til små nasjoner fra ulike verdensdeler for å skape et kulturelt mangfold gjennom deltakelse fra flere nasjoner. Totalt kan det gis ut 10 slike Wildcards.

Det er verdt å merke seg at selv om en utøver er kvalifisert eller invitert til deltakelse i de Olympiske Leker så er det uansett den nasjonale olympiske komité som tar ut en utøver til OL. Ved OL i Rio fikk for eksempel Norge tilbud om en plass i vektløfting som Olympiatoppen valgte å takke nei til da de mente at mulighetene for en akseptabel plassering ikke var gode nok.

-------------------------------------

Jarleif Amdal
Sportssjef

Norges Vektløfterforbund
Tel. 481 50 413

                                                    Les ellers informasjon på landslagets side