Olympiatoppens forskningskonferanse 2018

​Sportssjef Jarleif Amdal og utdanningskonsulent Tiril Tøien

Tiril Tøien
26.09.2018
Sportssjefen og utdanningskonsulenten deltok tirsdag 25. september på Olympiatoppens forskningskonferanse på Norges Idrettshøgskole.

Konferansens første halvdel var i stor grad en oppsummering og tilbakeblikk på OL i Peyongchang i 2018. Her fikk vi innblikk i noen av tingene som gikk bra underveis og hva som burde tas med videre til lærdom. VI fikk også se litt på noen prosjekter som var knyttet til prestasjonene der vi ble beste vinteridrettsnasjon noen gang. Det var spennende å høre om de utfordringer man møtte der når det gjaldt snø, temperatur, vind og hvordan utstyr og forberedelser måtte tilpasses disse forholdene.


Andre halvdel av dagen så fremover mot OL i Tokyo i 2020. Dette var spesielt relevant for oss som en sommeridrett med ambisjoner om deltakelse her. Det ble presentert hvilke utfordringer man vil stå overfor under dette OL, spesielt at det kan forventes ekstrem varme (opp mot 50 effektive grader!). I tillegg vil det være en tidsforskjell bort hit. Begge disse forholdene krever akklimatisering, og det blir viktig at vi også tenker på hvordan vi møter disse utfordringene både i forberedelsene før og under lekene. Heldigvis er vi ikke en av de mest utsatte idrettene da vi både konkurrerer inne i kontrollerte temperaturer, men også fordi våre konkurranser er av kortere varighet med mindre fysiologisk stress enn for eksempel maratonløperne vil møte.


Viktige sider ved relasjoner ble også diskutert, både mellom trener og utøver samt mellom trener og forskningsmiljøer. Disse samarbeidene og relasjonene blir viktigere og viktigere dersom man vil prestere på høyt nivå. Alle temaer ble belyst fra et forsknings- og utviklingsperspektiv med spennende nasjonale og internasjonale foredragsholdere. Konferansen ble avsluttet med presentasjon fra roforbundet, et lite forbund som kan vise til store resultater. De var representert ved den ferske europamesteren Are Strandli og landslagstrener Johan Flodin. De la vekt på at gode relasjoner og gjennomgående verdier spiller en vesentlig rolle for å oppnå de sportslige prestasjonene. 


Dette har gitt oss mye å tenke på fremover, og vi håper vektløfting også kan være med videre i forsknings- og utviklingsarbeidet for at vi skal kunne prestere best mulig!