Politibesøk hos Tysvær VK

​Foto: Dag Rønnevik 

Dag Rønnevik
21.02.2019
Torsdag 21. februar hadde TVK besøk av Malvin Kvamme fra Politiet. Han informerte de yngste om uønskede ting som en bør snakke med voksne om.

I tillegg fikk ledelsen i klubben + våre trenere en kontaktperson i politiet å forholde seg til. Vi hadde også en god prat om hvordan ledelsen/trenere skal forholde oss til uønska ting som gikk på kosttilskudd (spesielt forbudte midler), trakassering/hets, utestengelse av personer m.m. Mangelen på varsling mellom lag, foreninger og kommersielle studioer ble nevnt som et problem. Kort fortalt håper vi dette er starten på et godt samarbeid mellom alle aktører og viser at vi setter grenser.

Det er viktig å presisere at klubben ikke gjør dette for at vi er spesielt utsatt eller redd for dette. Det handler om å være forberedt og å ha et samarbeid/nettverk om en skulle få behov for det. Det er også viktig at om en person er utesteng en plass så skal  en ikke kunne gå til naboen. Dette gjelder spesielt straffesaker. Pr. i dag er det ikke noe register på dette.

Takk til Malvin Kvamme, fra Politiet, som stilte opp på kort varsel.