Regionssamling på Gjøvik 22-23. september 2018

​Foto: Celine Mariell Bertheussen

Celine Mariell Bertheussen
26.09.2018
Østlandet vektløfterregion hadde ungdoms- og regionstreningssamling på Gjøvik i helgen.

Lørdagen startet vi opp ved ni-tiden med velkomst i Gjøvik Atletklubb’s lokaler ved Gjøvik Stadion. Det ble felles oppvarming utendørs for å få kroppen litt i gang til dagens første økt. Her skulle vi trene på eksplosivitet med styrkerykk og støt med styrkevendinger på 50-70 % av års beste. Flere fikk inn gode løft og kroppen fikk kviknet til på morgenkvisten. 

Felles lunsj ble etterfulgt av teori i regi av regionstrener Fredrik Gyllensten. Alle deltakerne skulle evaluere deres egen løfting og finne sine svakheter for å legge en grov treningsplan over hva de enkelte må prioritere i treningen framover for å nå sine mål. 

For økt nummer to på lørdagen ble det en liten avstemming om man ville teste hvor mange single repetisjoner man klarte på 90% av års beste eller en liten treningskonkurranse. Valget falt på sistnevnte, og flere fikk inn gode og sterke løft, mens enkelte valgte å ta det roligere enn andre. 

Søndagen startet vi opp med felles frokost etterfulgt av en flott «pep-talk» av regionstrener Egon Vee-Haugen hvor han snakket om hvordan det var da han selv startet opp, smertetoleranse innenfor vektløfting, miljø og mer. Et veldig inspirerende innslag. Siste øksa på samlingen skulle være en teknikkøkt, med Fredrik Gyllensten’s velkjente «kvalitetsmetoden».  Avslutningsvis skulle alle runde dette av med en styrkeøvelse.

Totalt sett ble dette nok en vellykket høstsamling hos Gjøvik AK.


Celine Mariell Bertheussen – styremedlem

Østlandet Vektløfterregion