Spørreundersøkelse for vektløftere og styrkeløftere fra Norges idrettshøgskole

Tiril Tøien
20.06.2019
Flere deltakere ønskes til en viktig spørreundersøkelse fra Norges idrettshøgskole som handler om idrett, helse og belastning på bekkenbunnen.

Stor takk til alle dere som har svart allerede! MEN, vi trenger flere med, og det er svært viktig at både de med og uten plager og så mange som mulig svarer på spørreundersøkelsen. 

 

Spørreundersøkelsen er elektronisk og det tar kun 15 minutter å svare.

 

Ønsker du å delta og oppfyller følgende kriterier, klikk på påmeldingslinken for å melde deg på:

·        Mannlig eller kvinnelig vektløfter eller styrkeløfter

·        Over 18 år

·        Har deltatt i NM 2018 og/eller skal delta i NM 2019 (veteran, senior/åpen klasse, junior)

 

Påmeldingslink:

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=JMXR7S3PUNC1

 

Med vennlig hilsen

Kristina L Skaug, fysioterapeut, dr.grads kandidat

Kari Bø, fysioterapeut, professor dr.scient

Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

 

Har du spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Kristina L. Skaug på mail: k.l.skaug@nih.no eller telefon: 40609916