Spennende forskning innen vektløfting og styrkeløft

Kristina L. Skaug (doktorgradsstipendiat) og Kari Bø (professor ved Norges idrettshøgskole og hovedveileder).

Tiril Tøien
26.02.2019
Forskningsgruppe på Norges idrettshøgskole søker deltakere fra vektløfting og styrkeløft!

På NM i Stavern førstkommende helg får vi besøk fra en forskningsgruppe fra NIH. De ønsker å rekruttere vektløftere på nasjonalt nivå eller høyere, og kommer derfor til å være tilgjengelige på NM for å gi informasjon direkte til gruppen de ønsker å rekruttere. Se under for mer informasjon fra doktorgradsstipendiat Kristina L. Skaug: 

God funksjon av bekkenbunnen er viktig i idretter med store økninger i buktrykk ved for eksempel tunge løft. Bekkenbunnsplager kan forekomme dersom bekkenbunnen ikke fungerer optimalt ved fysisk anstrengelse.


Vil du være med i en spørreundersøkelse om funksjon av bekkenbunnen blant norske vektløftere og styrkeløftere? Undersøkelsen er en del av et dr.gradsprosjekt ved Norges idrettshøgskole som handler om trening og belastning av bekkenbunnen hos konkurranseutøvere i ulike idretter. 


 Deltakelse er helt frivillig, og vi søker utøvere som er:

  • Kvinnelige/mannlige vektløftere eller styrkeløftere
  • Over 18 år
  • Har deltatt/skal delta i NM 2018 og/eller 2019 eller konkurranser på høyere nivå

Det er svært viktig at også de som ikke har plager deltar.


Ønsker du å delta eller har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Kristina L. Skaug, dr.gradsstipendiat ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole. 


E-post: k.l.skaug@nih.no

Tlf: 40609916