Sportssjefens engasjement forlenges ikke

​Jarleif Amdals engasjement som sportssjef i NVF avsluttes til høsten. 

Stian Grimseth
28.06.2019
Styret i Norges Vektløfterfornbund ser etter nye måter for organisering av den sportslige satsningen i forbundet. Et av tiltakene er å fristille sportssjefen når hans engasjement utløper til høsten.

Det vert med dette orientert om at NVF har beslutta å ikkje vidareføre dagens stilling med kombinert sportssjef og landslagstrenar i 40% stilling som har si varigheit tom. 30.09.19. Utdrag frå protokoll frå styremøte av 14.06.19:

Sak 17/19 Videre engasjement av LT/SS – arbeidsavtale går tom 30.09.19.

Med bakgrunn i at arbeidsavtalen til LT/SS går ut 30.09.19 så er det viktig at arbeidstaker får et svar før ferien gjeldende videre engasjement. Bakgrunn for saken er SS sin egen evaluering av 01.04.19, diskusjoner i styremøte 28.04.19 og evalueringsskjema frå LL utøvere og deres trenerer i mai/juni. 
AU vil ta en diskusjon i forkant av styremøtet og vil sende deres vurderinger til styret i forkant av styremøtet.

Vedtak:Det vises til SS sitt skriv av 01.04.19, senere evalueringer og diskusjoner. NVF sin sportssjef har uttalt at han ønsker å bruke mindre tid på de administrative oppgavene og mer tid på den aktive idrett. Videre har han fått tilbud om å øke opp sin stilling utenom NVF, dette ble styret orientert om i brev av 01.04.19. Begge parter er enige om at NVF må sikre kontinuitet på de administrative oppgavene og sikre de utført gjennom andre løsninger. NVF er ikke i posisjon til å øke opp stillingsprosenten som LL trener og derfor er partene enige om å avslutte engasjementet til SS/LT når dette utløper 30 september 2019. NVF takker SS/LT for sin innsats og engasjement i perioden han har vert engasjert.  

 NVF vil komme tilbake med korleis vi ser føre oss og løyse dette framover, men opp mot VM som går i Thailand har vi beslutta og sende underteikna som lagleiar og at ein av trenarane til dei løftarane som har klart A-kravet vert med som trenar. Dette valet landa på Johnny Sandvik frå Atletklubben Bjørgvin. Ytterlegare detaljar rundt VM vil bli presentert dei kvalifiserte løftarane og deira klubbar i løpet av denne månaden.

Vidare laguttak til dei andre meisterskapane utover hausten vil vi komme tilbake til.