Trener 1 Østlandet Vektløfterregion

​En munter og energisk gjeng med forventningsfulle utøvere, som nå også ønsker å føre sin kompetanse videre. Fra venstre; Daniel Roness, Marit Årdalsbakke, Ronny Fevåg (kursholder), Johan Thonerud, Hilde Næss, Marius Eliassen. Foran: Egon Vee-Haugen


Ronny Fevåg
18.06.2017
I helga fullførte seks deltakere siste del av Trener 1. Kurset ble avholdt i Spydeberg.

Spesielt artig at to levende legender i norsk vektløfting deltar og skaper spennende meningsutvekslinger. Så, takk Johan og Egon for det historiske anslaget dere bidrar med i gruppen.

Den teoretiske delen er et samarbeid med kamp- og styrkeidrettene i Norge hvor følgende tema gjennomgås nøye; trenerrollen, idrettspsykologi, mental trening, basistrening og sosial trening.

I tillegg har utøverne også gjennomgått flere e-læringsmoduler før kursets oppstart; aldersrelatert trening, idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, idrett uten skader, trenerrollen, barneidrettens verdigrunnlag

Den praktiske delen har bestått av; vektløftingens historie, NVFs organisering og lover, førstehjelp, treningsplanlegging, og ikke minst masse praktisk og spesifikk teknikktrening.

Arbeidsmetoden på den praktiske delen har vært gruppearbeid med tre personer som gikk sammen, hvor den ene spilte rollen som ny og fersk utøver, den andre var trener/coach, og den tredje observerte samspillet mellom utøver/coach. Deretter rullerte de på rollene så alle fikk sin dose fra hvert enkelt ståsted. Dermed fikk de smake sin egen «medisin», fra tre ulike perspektiver. Det ble da fortløpende skapt en erfarings basert læring - som nå straks de er ferdig med helgen - kan omsettes i egen klubb, eller andre arena der folk ønsker å lære vektløfting.

Nå gjenstår bare 45 timer med praktisk trenerarbeid i egen klubb, med tett oppfølging av sin sportssjef eller treneransvarlig som mentor for å få godkjent utdannelsen sin.

Gleder meg til å se disse seks kapasitetene skape grobunn, og drive vektløftingen til nye høyder i fremtiden!

Med sportslig hilsen

Ronny Fevåg

Kursholder trener 1