Utdanningskonsulenten slutter

​NVFs medarbeider Tiril Tøien slutter i sin stilling som utdanningskonsulent i NVF fra 1 august 2019. Arkivfoto.

Arne Grostad
30.07.2019
Utdanningskonsulent Tiril Tøien slutter med virkning fra 1 august 2019.

​Hun har takket ja til en stipendiatstilling ved Høgskolen i Molde noe som gir henne gode muligheter i det videre akademiske løpet hun er i gang med. Tiril har vært et friskt pust i NVF administrasjon, dyktig og pliktoppfyllende. NVF takker henne for den flotte jobben hun har gjort samtidig som vi ønsker henne lykke til videre.

Fra 1 august rettes henvendelser vedrørende hennes  arbeids og ansvarsområder til
vektlofterforbundet@idrettsmail.no   -   arne.grostad@vektlofting.no