Varslinger - ny side

Hilde Næss
02.12.2018
Bryt stillheten #starttotalk

I forbindelse med Norges Idrettsforbunds (NIF) nye kampanje #starttotalk har vi opprettet en varslingskanal som vises øverst på vår nettside. For oss i forbundet er det viktig å synliggjøre de kanalene som finnes for å melde fra om uønskede hendelser av alle slag. Vi har også valgt å legge inn varslingskanalen til Antidoping Norge. 

Det skal ikke være farlig eller skummelt å si i fra om disse tingene. Vi oppfordrer alle klubber og regioner til å gjøre medlemmene kjent med denne muligheten. 

Her kan du finne "Varslinger" (ligger øverst i den røde banneren)