Om forbundet

Norges Vektløfterforbund (NVF)

Vektløfterforbundet (NVF) er en overbyging for alle vektløfterklubber og kretser i Norge.​ 
Forbundets øverste leder er Stian Grimseth, Tambarskjelvar IL. Han er president i forbundet, og demokratisk valgt av forbundets medlemmer (klubbene og regionene) til å lede forbundets arbeid.  

Forbundets lov og reglement styrer forbundets formål, organisering og oppgaver.  I de fem første paragrafene konkretiseres de organiseringen og de viktigste oppgavene.

  
  
  
2019 Styremøtereferat nr 6.pdf
  
28.10.2019 12:10
2019 Styremøtereferat nr 5.pdf
  
25.08.2019 09:23
2019 Styremøtereferat nr 4.pdf
  
28.06.2019 11:27
2019 Styremøtereferat nr 3.pdf
  
07.05.2019 19:56
2019 Styremøtereferat nr 2.pdf
  
17.03.2019 11:55
2019 Styremøtereferat nr 1.pdf
  
18.01.2019 10:13
2018 Styremøtereferat nr 5.pdf
  
29.10.2018 19:43
2018 styremøtereferat nr 4.pdf
  
20.08.2018 07:35
2018 styremøtereferat nr 3.pdf
  
20.08.2018 07:35
2018 styremøtereferat nr 2.pdf
  
20.08.2018 07:35
2018 Styremøtereferat nr 1.pdf
  
20.08.2018 07:34
2017 Styremøtereferat  nr 4.pdf
  
20.08.2018 07:33
2017 Styremøtereferat nr 3.pdf
  
20.08.2018 07:33
2017 Styremøtereferat nr 2.pdf
  
20.08.2018 07:32
2017 Styremøtereferat nr 1.pdf
  
20.08.2018 07:32
2016 Styremøtereferat nr 5.pdf
  
20.08.2018 07:32
2016 Styremøtereferat nr 4.pdf
  
20.08.2018 07:31
2016 Styremøtereferat nr 3.pdf
  
20.08.2018 07:31
2016 Styremøtereferat nr 2.pdf
  
20.08.2018 07:30
2016 Styremøtereferat nr 1.pdf
  
20.08.2018 07:30
2015 Styremøtereferat nr 4.pdf
  
20.08.2018 07:30
2015 Styremøtereferat nr 3.pdf
  
20.08.2018 07:29
2015 Styremøtereferat nr 2.pdf
  
20.08.2018 07:29
2015 Styremøtereferat nr 1.pdf
  
20.08.2018 07:28
2014 Styremøtereferat nr 4.pdf
  
20.08.2018 07:26
2014 Styremøtereferat nr 3.pdf
  
20.08.2018 07:26
2014 Styremøtereferat nr 2.pdf
  
20.08.2018 07:26
  
  
  
NVFs Tingdokument 2019_.pdf
  
19.03.2019 06:55
NVFs resultatregnskap 2018 Tingdokument.pdf
Sjekket ut til: Arne GrostadNVFs resultatregnskap 2018 Tingdokument.pdf
Sjekket ut til: Arne Grostad
  
10.03.2019 09:31
NVFs revisors beretning 2018 Tingdokument.pdf
  
10.03.2019 09:29
Valgkomitens innstilling 2019 Tingdokument.pdf
  
28.02.2019 11:53
NVFs Tingdokument 2018.pdf
  
09.08.2018 20:20
NVFs revisors beretning 2017 Tingdokument.pdf
Sjekket ut til: Arne GrostadNVFs revisors beretning 2017 Tingdokument.pdf
Sjekket ut til: Arne Grostad
  
09.08.2018 20:20
NVFs resultatregnskap 2017 Tingdokument.pdf
Sjekket ut til: Arne GrostadNVFs resultatregnskap 2017 Tingdokument.pdf
Sjekket ut til: Arne Grostad
  
09.08.2018 20:19
  
  
  
Protokoll NVFs Ting 2019.pdf
  
20.05.2019 09:43
Protokoll NVFs Ting 2018.pdf
  
09.08.2018 20:15
Protokoll NVFs Ting  2017.pdf
  
09.08.2018 20:14
Protokoll NVFs Ting 2016.pdf
  
09.08.2018 20:13
Protokoll NVFs Ting 2015.pdf
  
09.08.2018 20:13
Protokoll NVFs Ting 2014.pdf
  
09.08.2018 20:12
Protokoll NVFs Ting 2013.pdf
  
09.08.2018 20:11
Protokoll NVFs Ting 2012.pdf
  
09.08.2018 20:11
Protokoll NVFs Ting 2011.pdf
  
09.08.2018 20:10
Protokoll NVFs Ting 2010.pdf
  
09.08.2018 20:08
  
  
  
NVFs Årsberetning for 2005.pdf
Sjekket ut til: Arne GrostadNVFs Årsberetning for 2005.pdf
Sjekket ut til: Arne Grostad
  
27.05.2019 20:08
NVFs Årsberetning og resultater 2006.pdf
Sjekket ut til: Arne GrostadNVFs Årsberetning og resultater 2006.pdf
Sjekket ut til: Arne Grostad
  
27.05.2019 19:51
NVFs Årsberetning for 2008.pdf
Sjekket ut til: Arne GrostadNVFs Årsberetning for 2008.pdf
Sjekket ut til: Arne Grostad
  
27.05.2019 19:49
NVFs Årsberetning for 2007.pdf
  
27.05.2019 19:44
NVFs Årsberetning for 2018.pdf
  
09.03.2019 17:44
NVFs Årsberetning for 2017.pdf
  
09.08.2018 20:06
NVFs Årsberetning for 2016.pdf
  
09.08.2018 20:06
NVFs Årsberetning for 2015.pdf
  
09.08.2018 20:05
NVFs Årsberetning for 2014.pdf
  
09.08.2018 20:03
NVFs Årsberetning for 2013.pdf
  
09.08.2018 20:02
NVFs Årsberetning for 2012.pdf
  
09.08.2018 20:02
NVFs Årsberetning for 2011.pdf
  
09.08.2018 20:01
NVFs Årsberetning for 2010.pdf
  
09.08.2018 20:01
NVFs årsberetning for 2009.pdf
  
09.08.2018 20:00
  
  
  
Historiske _NM LAG 2010 -2018.pdf
  
23.11.2018 17:11
Historiske 5 kamp ranking gutter i 2018.xls
  
22.02.2019 07:59
Historiske 5 Kamp ranking jenter i 2018.xlsx
  
22.02.2019 07:59
Historiske adelskalender veteraner i Norge pr 31.12.18.pdf
  
20.01.2019 16:10
Historiske adresser NVFs klubber og regioner juni 2019.pdf
  
02.07.2019 13:57
Historiske arrangører norske mesterskap.pdf
  
15.08.2018 18:15
Historiske internasjonale medaljer.pdf
  
27.08.2018 08:50
Historiske klubbstevnestarter  “Marathontabellen” inkludert 2018.pdf
  
14.01.2019 13:12
Historiske kongepokalvinnere.pdf
  
31.10.2019 14:14
Historiske NVFs hederstegn gjennom tidene.pdf
  
15.08.2018 18:14
Historiske NVFs tillitsmannsnål gjennom tidene.pdf
  
15.08.2018 18:14
Historiske pr løfter starter Marathontabell inkludert 2018.pdf
  
22.03.2019 09:11
Historiske ranking sinclair menn og kvinner 2018.pdf
  
12.01.2019 12:34
Historiske resultater gamle klasser kvinner 2018.pdf
  
19.01.2019 09:13
Historiske resultater gamle klasser menn 2018.pdf
  
19.01.2019 09:14
Historiske resultater nye klasser kvinner 2018.pdf
  
23.01.2019 17:38
Historiske resultater nye klasser menn 2018.pdf
  
23.01.2019 17:38
Historiske startende pr klubb_2018.pdf
  
14.01.2019 13:19
Historiske Topp 100 inkludert 2018.pdf
  
12.01.2019 17:17
Historiske vektløfterstatuett plakett.pdf
  
15.08.2018 18:14
Historiske_arrangører norske mesterskap.pdf
  
02.07.2019 13:57
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Forbundskontorethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/forbundskontoret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Forbundskontoret.aspxNavigasjon på siden
Styrethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/arbeidsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Sportsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sportsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Sportsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Teknisk utvalghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/tekniskutvalg.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/TekniskUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Utdanningsutvalget/Tiles/styremoter.png
/omforbundet/Sider/Utdanningsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Økonomiutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/okonomiutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Okonomiutvalget.aspxNavigasjon på siden
Valgkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/valgkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Valgkomite.aspxNavigasjon på siden
Kontrollkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Kontrollkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Kontrollkomite.aspxNavigasjon på siden
Hederstegnutvalgethttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/hederstegnutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Hederstegnutvalget.aspxNavigasjon på siden