Idrettspolitikk

På denne siden finner du de politiske grunnlagsdokumentene som legger premissene for vår virksomhet. Selv om vi er en del av den frivillige bevegelsen, vil midlene vi mottar være befestet med forpliktelser som samsvarer med god forvaltningsskikk, i likhet med tildelinger til offentlige etater og organisasjoner. Disse forpliktelsene er beskrevet i et årlig tildelingsbrev.

Idrettspolitikken som føres fra nasjonalt hold blir formidlet fra Kulturdepartementet (KUD) til NIF, og deretter fra NIF til hvert enkelt særforbund. På denne siden har vi valgt i legge ut både tildelingsbrevet fra KUD til NIF, og fra NIF til NVF. Vi forholder oss til tildelingsbrevet fra NIF til NVF. Forventningene fra KUD til oss som særforbund er ivaretatt og videreformidlet via tildelingsbrevet fra NIF.

Idrettspolitikken som føres innad i idretten er formet av NIF, særforbundene og idrettskretsene, men koordineres formelt av NIF. Koordineringen foregår på ulike måter, gjennom idrettsting/ledermøter, høringsrunder, dialogmøter, samråd, møter i regi av NIF og Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF), og andre møter av ulikt format avhengig av den aktuelle politiske situasjonen. Vi vil legge ut høringsgrunnlag, formulert av NIF, samt NVFs høringssvar. I tillegg legger vi ut andre politiske grunnlagsdokumenter, som IPD og NIFs planer for videre arbeid med målene i IPD. Siden oppdateres underveis når det kommer nye planer.   
  
  
Tildelingsbrev fra NIF til NVF 2019.pdf
  
01.04.2019 09:45
Tildelingsbrev fra KUD til NIF 2017.pdf
  
05.01.2019 14:40
Tildelingsbrev fra NIF til NVF 2018.pdf
  
05.01.2019 14:34
Tildelingsbrev fra NIF til NVF 2017.pdf
  
05.01.2019 14:34
Tildelingsbrev fra KUD til NIF 2019.pdf
  
05.01.2019 14:32
Tildelingsbrev fra KUD til NIF 2018.pdf
  
05.01.2019 14:32
  
  
  
Høringsgrunnlag - Langtidsplan for norsk idrett - Idretten vil.pdf
  
07.02.2019 22:13
Høringsgrunnlag ny anleggspolitikk desember 2018.pdf
  
05.01.2019 13:24
Høringsgrunnlag moderniseringsprosjektet NIF 2018.pdf
  
05.01.2019 13:24
Høringsgrunnlag anleggspolitisk program mai_juni 2018.pdf
  
05.01.2019 13:23
  
  
  
Høringssvar Norges vektløfterforbund_Strategi_Idretten vil.pdf
  
07.02.2019 22:14
Høringssvar styrkeidrettene_anleggspolitisk program desember 2018.pdf
  
05.01.2019 13:37
Høringssvar Norges vektløfterforbund_ny organisering av norsk idrett 2018.pdf
  
05.01.2019 13:37
Høringssvar styrkeidrettene_anlegg mai_juni 2018.pdf
  
05.01.2019 13:36
  
  
  
Utviklingsplan-barn-og-ungdom-APD.pdf
  
22.02.2019 11:40
Utviklingsplan-idrett-for-mennesker-med-funksjonsnedsettelse-APD.pdf
  
22.02.2019 11:39
Utviklingsplan-voksenidrett_APD.pdf
  
22.02.2019 11:38
Utviklingsplan organisasjonsutvikling_APD.docx
  
22.02.2019 11:37
Utviklingsplan-felles-planverk-APD.pdf
  
22.02.2019 11:28
NIF_idrettspolitisk-dokument-2015-2019-APD.pdf
  
12.02.2019 20:48
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Forbundskontorethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/forbundskontoret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Forbundskontoret.aspxNavigasjon på siden
Styrethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/arbeidsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Sportsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sportsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Sportsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Teknisk utvalghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/tekniskutvalg.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/TekniskUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Utdanningsutvalget/Tiles/styremoter.png
/omforbundet/Sider/Utdanningsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Økonomiutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/okonomiutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Okonomiutvalget.aspxNavigasjon på siden
Valgkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/valgkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Valgkomite.aspxNavigasjon på siden
Kontrollkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Kontrollkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Kontrollkomite.aspxNavigasjon på siden
Hederstegnutvalgethttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/hederstegnutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Hederstegnutvalget.aspxNavigasjon på siden