Idrettspolitikk

På denne siden finner du aktuelle politiske dokumenter slik som for eksempel tildelingsbrev, høringsgrunnlag og høringssvar. 


  
  
  
Tildelingsbrev fra KUD til NIF 2017.pdf
  
05.01.2019 14:40
Tildelingsbrev fra NIF til NVF 2018.pdf
  
05.01.2019 14:34
Tildelingsbrev fra NIF til NVF 2017.pdf
  
05.01.2019 14:34
Tildelingsbrev fra KUD til NIF 2019.pdf
  
05.01.2019 14:32
Tildelingsbrev fra KUD til NIF 2018.pdf
  
05.01.2019 14:32
  
  
  
Høringsgrunnlag ny anleggspolitikk desember 2018.pdf
  
05.01.2019 13:24
Høringsgrunnlag moderniseringsprosjektet NIF 2018.pdf
  
05.01.2019 13:24
Høringsgrunnlag anleggspolitisk program mai_juni 2018.pdf
  
05.01.2019 13:23
  
  
  
Høringssvar styrkeidrettene_anleggspolitisk program desember 2018.pdf
  
05.01.2019 13:37
Høringssvar Norges vektløfterforbund_ny organisering av norsk idrett 2018.pdf
  
05.01.2019 13:37
Høringssvar styrkeidrettene_anlegg mai_juni 2018.pdf
  
05.01.2019 13:36
  
  
  
Det er ingen elementer som kan vises i denne visningen av dokumentbiblioteket "Dokumenter".
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Forbundskontorethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/forbundskontoret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Forbundskontoret.aspxNavigasjon på siden
Styrethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/arbeidsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Sportsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sportsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Sportsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Teknisk utvalghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/tekniskutvalg.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/TekniskUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Utdanningsutvalget/Tiles/styremoter.png
/omforbundet/Sider/Utdanningsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Økonomiutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/okonomiutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Okonomiutvalget.aspxNavigasjon på siden
Valgkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/valgkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Valgkomite.aspxNavigasjon på siden
Kontrollkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Kontrollkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Kontrollkomite.aspxNavigasjon på siden
Hederstegnutvalgethttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/hederstegnutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Hederstegnutvalget.aspxNavigasjon på siden