Om Kontrollkomiteen

Det er Lov for Norges Idrettsforbund som regulerer kontrollkomiteens arbeid.

I NIFs lov § 2-12 nummer 1 står det: "Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig".


 Kontaktpersoner

 

 

https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter kontrollkomiteen/Forms/DispForm.aspx?ID=1&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20kontrollkomiteenJostein FrøydLederjfroyd@online.no+47 976 64 724
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter kontrollkomiteen/Forms/DispForm.aspx?ID=6&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20kontrollkomiteenJohanna WaasjøMedlem
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter kontrollkomiteen/Forms/DispForm.aspx?ID=7&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20kontrollkomiteenSteinar KvameMedlem
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter kontrollkomiteen/Forms/DispForm.aspx?ID=8&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20kontrollkomiteenJohnny SandvikVaramedlem
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter kontrollkomiteen/Forms/DispForm.aspx?ID=9&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20kontrollkomiteenRebecca TiffinVaramedlemrebecca.tiffin@gmail.com948 23 041

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Forbundskontorethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/forbundskontoret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Forbundskontoret.aspxNavigasjon på siden
Styrethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/arbeidsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Sportsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sportsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Sportsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Teknisk utvalghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/tekniskutvalg.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/TekniskUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Utdanningsutvalget/Tiles/styremoter.png
/omforbundet/Sider/Utdanningsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Økonomiutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/okonomiutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Okonomiutvalget.aspxNavigasjon på siden
Valgkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/valgkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Valgkomite.aspxNavigasjon på siden
Kontrollkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Kontrollkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Kontrollkomite.aspxNavigasjon på siden
Hederstegnutvalgethttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/hederstegnutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Hederstegnutvalget.aspxNavigasjon på siden