Om Sportsutvalget

Sportsutvalget er oppnevnt av styret i NVF, og er et rådgivende organ for sportssjefen, som rapporterer til styret.
De behandler alt av sportslige saker og har ansvar for å rådgi slik at NVFs sportslige målsetninger nås.
Her er instruksen for sportsutvalget. 

 Kontaktpersoner

 

 

https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter sportsutvalget/Forms/DispForm.aspx?ID=2&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20sportsutvalgetJohan ThonerudMedlemjohan@gymthonerud.no+47 902 59 087
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter sportsutvalget/Forms/DispForm.aspx?ID=3&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20sportsutvalgetKristin SolbakkenMedlem
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter sportsutvalget/Forms/DispForm.aspx?ID=4&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20sportsutvalgetYngve ApnesetMedlemyapneseth@gmail.com481 52 351
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter sportsutvalget/Forms/DispForm.aspx?ID=5&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20sportsutvalgetBørge AadlandLederborge.aadland@hlv.no481 81 581
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter sportsutvalget/Forms/DispForm.aspx?ID=7&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20sportsutvalgetJarleif AmdalSportssjef og landslagstrenerjarleif.amdal@gmail.com+47 481 50 413

  
  
  
NVFs Resultatregnskap 2017 Tingdokument.pdf
  
15.08.2018 18:13
Referat møte i SU 08.05.17, Gardermoen.pdf
  
06.05.2018 17:55
Referat møte i SU 30.08.17, Gardermoen.pdf
  
06.05.2018 17:55
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Forbundskontorethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/forbundskontoret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Forbundskontoret.aspxNavigasjon på siden
Styrethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/arbeidsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Sportsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sportsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Sportsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Teknisk utvalghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/tekniskutvalg.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/TekniskUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Utdanningsutvalget/Tiles/styremoter.png
/omforbundet/Sider/Utdanningsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Økonomiutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/okonomiutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Okonomiutvalget.aspxNavigasjon på siden
Valgkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/valgkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Valgkomite.aspxNavigasjon på siden
Kontrollkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Kontrollkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Kontrollkomite.aspxNavigasjon på siden
Hederstegnutvalgethttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/hederstegnutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Hederstegnutvalget.aspxNavigasjon på siden