Om Sportsutvalget

Sportsutvalget er oppnevnt av styret i NVF, og er et rådgivende organ for sportssjefen, som rapporterer til styret.
De behandler alt av sportslige saker og har ansvar for å rådgi slik at NVFs sportslige målsetninger nås.
Her er instruksen for sportsutvalget. 

 Kontaktpersoner

 

 

  
  
  
Referat møte i SU 24.06.19, Skype.pdf
  
28.06.2019 10:15
NVFs Årsberetning og resultater 2006.pdf
Sjekket ut til: Arne GrostadNVFs Årsberetning og resultater 2006.pdf
Sjekket ut til: Arne Grostad
  
27.05.2019 19:52
NVFs resultatregnskap 2018 Tingdokument.pdf
Sjekket ut til: Arne GrostadNVFs resultatregnskap 2018 Tingdokument.pdf
Sjekket ut til: Arne Grostad
  
10.03.2019 09:35
Utviklingsplan organisasjonsutvikling_APD.docx
  
22.02.2019 11:38
Historiske resultater nye klasser kvinner 2018.pdf
  
23.01.2019 17:38
Historiske resultater gamle klasser kvinner 2018.pdf
  
19.01.2019 09:13
Historiske resultater nye klasser menn 2018.pdf
  
23.01.2019 17:38
Historiske resultater gamle klasser menn 2018.pdf
  
19.01.2019 09:14
Referat møte i SU 06.12.18, Gardermoen.pdf
  
16.12.2018 15:31
Referat møte i SU 09.08.18, Gardermoen.pdf
  
16.12.2018 15:31
NVFs resultatregnskap 2017 Tingdokument.pdf
Sjekket ut til: Arne GrostadNVFs resultatregnskap 2017 Tingdokument.pdf
Sjekket ut til: Arne Grostad
  
15.08.2018 18:13
Referat møte i SU 08.05.17, Gardermoen.pdf
  
06.05.2018 17:55
Referat møte i SU 30.08.17, Gardermoen.pdf
  
06.05.2018 17:55
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Forbundskontorethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/forbundskontoret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Forbundskontoret.aspxNavigasjon på siden
Styrethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/arbeidsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Sportsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sportsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Sportsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Teknisk utvalghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/tekniskutvalg.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/TekniskUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Utdanningsutvalget/Tiles/styremoter.png
/omforbundet/Sider/Utdanningsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Økonomiutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/okonomiutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Okonomiutvalget.aspxNavigasjon på siden
Valgkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/valgkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Valgkomite.aspxNavigasjon på siden
Kontrollkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Kontrollkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Kontrollkomite.aspxNavigasjon på siden
Hederstegnutvalgethttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/hederstegnutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Hederstegnutvalget.aspxNavigasjon på siden