Om Styret

​Styret velges av NVFs Forbundsting, som består at representanter fra alle klubber og kretser. Det er valg av styre i NVF hvert annet år.
Styret er NVFs høyeste myndighet mellom Forbundstingene. 
Styrets oppgaver og myndighet er regulert i NVFs lov § 20. 

 Kontaktpersoner

 

 

https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter Styret/Forms/DispForm.aspx?ID=18&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20StyretStian GrimsethPresidentsg@bthus.no+47 913 60 531
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter Styret/Forms/DispForm.aspx?ID=19&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20StyretKjell Olav LundbergVaramedlemkjell.olav.lundberg@banenor.no+47 916 59 586
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter Styret/Forms/DispForm.aspx?ID=20&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20StyretRandi ScheiStyremedlemrandi@hitragraveservice.no+47 958 24 923
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter Styret/Forms/DispForm.aspx?ID=26&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20StyretKristin SolbakkenVaramedlemkristin.solba@gmail.com+47 993 62 978
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter Styret/Forms/DispForm.aspx?ID=2&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20StyretTryggve DuunStyremedlemduun@online.no+47 480 10 800

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Forbundskontorethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/forbundskontoret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Forbundskontoret.aspxNavigasjon på siden
Styrethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/arbeidsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Sportsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sportsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Sportsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Teknisk utvalghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/tekniskutvalg.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/TekniskUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Utdanningsutvalget/Tiles/styremoter.png
/omforbundet/Sider/Utdanningsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Økonomiutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/okonomiutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Okonomiutvalget.aspxNavigasjon på siden
Valgkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/valgkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Valgkomite.aspxNavigasjon på siden
Kontrollkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Kontrollkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Kontrollkomite.aspxNavigasjon på siden
Hederstegnutvalgethttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/hederstegnutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Hederstegnutvalget.aspxNavigasjon på siden