Om Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er oppnevnt av NVFs styre og rapporterer til NVFs utdanningskonsulent. Blant arbeidsoppgavene i utdanningsutvalget er:​​​

  • Standardisering av egne kurs bygd på NVFs Trenerløype.
  • Være ansvarlig for kursenes faglige innhold og utvikling av elektronisk undervisningsmateriell.
  • Planlegging og gjennomføring av egne kurs, eventuelt i samarbeid med region.
I tillegg kommer ansvar for utarbeidelse av strategiplaner og målsetninger mm.​

Du finner instruksen for Utdanningsutvalget her.
Du finner instruksen for Utdanningskonsulenten her.

 Kontaktpersoner

 

 

https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter utdanningsutvalget/Forms/DispForm.aspx?ID=16&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20utdanningsutvalgetJan Egil TrøanMedlemjan.troean@gmail.com+47 922 03 352Trenerløypeansvarlig
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter utdanningsutvalget/Forms/DispForm.aspx?ID=19&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20utdanningsutvalgetEirik MølmshaugMedlemeirik.moelmshaug@hotmail.no+47 932 37 168Utvikling av dommerkurs
https://vektlofting.klubb.nif.no/omforbundet/Kontakter utdanningsutvalget/Forms/DispForm.aspx?ID=22&RootFolder=/omforbundet/Kontakter%20utdanningsutvalgetLars EspedalMedlemlars_espedal@live.no+47 902 59 913Barne- og undomsutviklingsansvarlig.

  
  
  
Referat møte UU 14.11.18.pdf
  
15.01.2019 14:03
Referat møte UU 23.05.18.pdf
  
31.05.2018 16:57
Referat møte UU 25.01.18.pdf
  
31.05.2018 16:57
  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Forbundskontorethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/forbundskontoret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Forbundskontoret.aspxNavigasjon på siden
Styrethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/styret.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Styret.aspxNavigasjon på siden
Arbeidsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/arbeidsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Arbeidsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Sportsutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/sportsutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Sportsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Teknisk utvalghttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/tekniskutvalg.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/TekniskUtvalg.aspxNavigasjon på siden
Utdanningsutvalget/Tiles/styremoter.png
/omforbundet/Sider/Utdanningsutvalget.aspxNavigasjon på siden
Økonomiutvalgethttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/okonomiutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Okonomiutvalget.aspxNavigasjon på siden
Valgkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/valgkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Valgkomite.aspxNavigasjon på siden
Kontrollkomitehttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/Kontrollkomite.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Kontrollkomite.aspxNavigasjon på siden
Hederstegnutvalgethttps://vektlofting.klubb.nif.no/Tiles/hederstegnutvalget.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omforbundet/Sider/Hederstegnutvalget.aspxNavigasjon på siden