Om 5-Kamp

Tidlig på 90-tallet innførte NVF 5-kamp som konkurranseform.  Her konkurreres det i rykk, støt, 40 meter sprint, tre-hopp og kulekast bakover.  Hensikten med å innføre 5-kamp var å trene og konkurerer med bevegelser og kapasiteter som er viktige i olympisk vektløfting. Det vil si spenst, hurtighet, eksplosivitet og koordinasjon. Nå har 5-kamp blit svært populært, og det arrangeres eget norsk mesterskap i 5-kamp. ​​

Her er et utdrag fra NVFs konkurransereglersom beskriver alt du behøver å vite om 5-kamp.

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Rykkhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/rykk.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/Rykk.aspxNavigasjon på siden
Støthttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/stot.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/Stot.aspxNavigasjon på siden
5-kamphttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/femkamp.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/5-Kamp.aspxNavigasjon på siden
Konkurransereglerhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/konkurranseregler.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/Konkurranseregler.aspxNavigasjon på siden