Om vektløfting

Det har vært konkurrert i løfting av tunge steinvekter siden antikkens olympiske leker. Det første uoffisielle verdensmesterskapet for amatører ble arrangert på Café Monoco i London 28. mars 1891. Før den tid var vektløfting preget av oppvisninger av profesjonelle løftere. Vektangivelsene fra disse showene var nok ikke alltid til å stole på. Det første offisielle verdensmesterskapet ble arrangert i Tallinn, Estland i 1922.

I Norge er  vektløfting tilrettelagt for utøvere i alle aldre. De yngste er fra 10-12 år gamle,  og noen er aktive helt til de er over 80 år. Tradisjonelt var vektløfting en idrett dominert av menn. På slutten av 1980-årene begynte kvinner å markere seg i norsk vektløfting. Gjennom 1990-årene og frem til i dag har kvinneandelen vært økende. I dag er det nesten like mange kvinner som menn som driver vektløfting i Norge.

Vektløftere konkurrerer i øvelsene rykk og støt. I begge øvelsene går konkurransen ut på å løfte vektstanga opp på strake armer over hodet. I Vektløfting konkurrerer man også i 5-kamp. Denne konkurranseformen omfatter rykk, støt, sprint, tre-hopp og kulekast bakover . 

Vektløfting er en av de viktigste basisidrettene for nesten alle andre idretter. De fysiske og mentale kvalitetene man utvikler gjennom å drive med olympisk vektløfting er svært viktige elementer for å lykkes i andre idretter. Blant de viktigste fysiske kvalitetene kan nevnes spenst, hurtighet, smidighet og styrke. I tillegg er vektløftertrening svært skadeforbyggende. ​

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Rykkhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/rykk.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/Rykk.aspxNavigasjon på siden
Støthttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/stot.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/Stot.aspxNavigasjon på siden
5-kamphttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/femkamp.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/5-Kamp.aspxNavigasjon på siden
Konkurransereglerhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/konkurranseregler.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/Konkurranseregler.aspxNavigasjon på siden