Om Støt

Øvelsen går ut på å løfte stangen fra golvet og over hodet i to bevegelser. 

Først løftes stangen til brystet, en bevegelse som gjerne kalles for frivending, eller bare «vending». Deretter støtes stangen over hodetder den låses på strake armer. Denne delen av løftet kalles overstøt, eller bare støt. 

Posisjonen skal holdes til løfteren viser at han har kontroll. Løfteren får signal fra dommerne når løftet er bedømt, slik at stangen kan slippes ned på golvet.​

  
  
Beskrivelse
  
  
  
  
Rykkhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/rykk.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/Rykk.aspxNavigasjon på siden
Støthttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/stot.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/Stot.aspxNavigasjon på siden
5-kamphttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/femkamp.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/5-Kamp.aspxNavigasjon på siden
Konkurransereglerhttp://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/Tiles/konkurranseregler.png
http://vektlofter.klubb-default.idrettsforbundet.no:8000/omvektlofting/Sider/Konkurranseregler.aspxNavigasjon på siden